Lidmaatschap

Lid worden van Schietvereniging “SV Het Vizier”?
Een keer komen kijken dat kan altijd. U bent van harte welkom. Als u wilt schieten, willen we dat graag even van tevoren weten. Eerst worden de veiligheidsvoorschriften met u doorgenomen, waarna u onder deskundige begeleiding van gekwalificeerde trainers mag proefschieten met een verenigingswapen. Zo kunt u dan een aantal keren oefenen om een indruk van de schietsport en de vereniging op te doen. Pas na toestemming van de instructeur-trainer mag u zelfstandig gaan schieten.

Aspirant-lid
Na de inschrijving bent u 1 jaar aspirant-lid. In deze periode wordt door het bestuur bekeken of u toegelaten kunt worden als lid.

Wat kost dit?
Contributie Senioren:   € 120,00 per jaar.
Contributie Jeugd:        €   60,00 per jaar.

Deze bedragen zijn inclusief de K.N.S.A bondscontributie.